ARGUMENT WRITING & ARGUMENTATIVE SPEECHING

Dit is een opdracht voor tweetallen.

Schrijf een Engels betoog over een onderwerp dat jullie na aan het hart ligt. Zorg dat je je zo goed mogelijk documenteert. Zoek naar actuele bronnen. Voor suggesties zie lijst onderaan de pagina.

Documentatie voor het betoog:
Zoek zoveel mogelijk betrouwbare Engelse artikelen over je onderwerp. Betrouwbaar = afkomstig van een kwaliteitskrant- of tijdschrift, een bron die relevant is voor je onderwerp, of geschreven door een ter zake gezaghebbende auteur. Je zult per artikel dus moeten nagaan of het aan de voorwaarden voldoet. Maak gerust gebruik van Google, maar zorg dat de bronnen die je gebruikt betrouwbaar zijn.

Verwerk ieder artikel als volgt (je levert je documentatie ook in):
Vermeld de schrijver en de naam van het artikel, waar en wanneer het gepubliceerd werd en waar jij het gevonden hebt.
Maak van het artikel een kleine lees vervangende samenvatting van 100 tot 200 woorden. 200 woorden is in dit geval een absoluut maximum, probeer het zo beknopt mogelijk te doen.
Schrijf twee voor jou belangrijke zinnen uit het artikel over, die je later als citaat zou kunnen gebruiken.
Verwerk minimaal vier van deze bronnen in jouw betoog, zorg dat je de lezer voldoende informeert over het onderwerp.

Eisen voor het betoog:
De lengte van je geschreven betoog is minimaal 1 A4-tje (om en nabij de 700 woorden, en bevat minimaal 4 verschillende bronnen/ citaten).

Uitvoering van het betoog:
Houd samen het betoog van ca. 6-8 minuten a.d.h.v. een powerpoint presentatie.


Voorwerk samenvatten:

Soorten samenvattingen:

Wat:                      
- Schrijver, titel, bron
- Aanleiding
- Doel
- Thema
- Alle hoofdzaken
Waar:
Als kop boven de samenvatting
Eerste zin van eerste alinea
Eerste alinea
Eerste alinea 
Aantal alinea’s m.b.v. signaalwoorden*


Niet verwerken:
inleiding, slot, herhalingen, voorbeelden.

Wel verwerken: trefwoorden per alinea, signaalwoorden m.b.t. belangrijke alinea’s.
Vermijd lange zinnen, vaag taalgebruik, bijwoordelijke en bijvoeglijke bepalingen, veelvuldig gebruik van hulpwerkwoorden en de lijdende vorm (hulpwerkwoord 'worden' of   'zijn' en een voltooid deelwoord.)

*Signaalwoorden:
As, because, since (reden)


Consequently, therefore, so (resultaat)


Although, but, however, nevertheless, still, yet (tegenstelling)


Also, besides, furthermore, in addition. moreover (toevoegen)


E.g., for example, for instance (voorbeeld)


If, provided, providing, unless (voorwaarde)Check out the list of argumentative essay topics:

Argumentative Essay Topics


Looking for effective and simple topics for your argumentative essay? Have no clue how to find an interesting idea to write about? Check out the extensive list of argumentative essay topics below and choose one that you feel comfortable working with. See some useful tips and recommendations on choosing the best argumentative essay topics here. Good luck!

Cloning
Human Cloning Issue: Ethical Or Not?
Cloning Should Have Limits
Human Cloning: Science Or Madness?
The Immorality And Dangers Of Human Cloning

Capital Punishment/Death Penalty
The Debate Over Capital Punishment
Put Death Penalty To Death
Capital Punishment: Justice For All?
Does Capital Punishment Deter Crime?

Gun Control
Gun Control Versus Gun Rights
Gun Use Must Be Strictly Regulated

Euthanasia
Euthanasia: Murder or Mercy?
Euthanasia: The Right to Decide
Dying With Dignity Or Sanctity of Life: Who Gets To Choose?

Violence In Media
Violent Video Games Directly Correlate To Violence In Schools
In Defense Of Violence In Media
The Effects Of Violence In Media On Modern Kids And Teenagers
The Impact of Media Violence on Children
The Role of Violence and Television In Modern Social Life

School Dress Code
Mandatory Dress Codes for All Schools!
Educational Effects Of School Uniforms
Schools Are For Learning, Not Fashion
Should There Be Dress Code For School Teachers And Administrators?

Driving Laws
Drivers Should Be Banned From Using Cell Phones While Driving
Drunk Drivers Should Be Imprisoned On The First Offense
We Need Stricter Laws For Driving Under The Influence
The Driving Age Should Be Lowered
The Driving Age Must be Raised

Adoption
The Risks Linked To International Adoption
The Challenges Of Transracial Adoption

Other Common Issues
Advertising: Information Or Manipulation?
Censorship: Are There Cases When It Can Be Morally Justified?
Should Minors Be Executed For Murder?
Should Parents Be Held Responsible For their children's Crimes?
Should Sex Education Be Increased In Schools?
Should Physical Education Course Be Mandatory In High Schools?
Should schools place more emphasis on disciplining
College students should have complete freedom to choose their own courses
Dieting Does Not Help People Lose Weight
Should We Reduce The Presence Of Technology In Our Life?
Is gender equality a myth or a sustainable reality?
Should divorce be harder to obtain?


Or choose a typically Dutch topic:

Onderwijs
Leraren hebben een taak in de opvoeding.
Een maatschappelijke stage volgen is goed voor de maatschappij.
Onderwijs moet gratis worden.
Schooluniformen moeten worden ingevoerd.
Op scholen moet meer worden gedaan om overgewicht te bestrijden.

Financieel
De salarissen van topmanagers in Nederland zijn te hoog.
De euro had niet moeten worden ingevoerd.
Nederland moet terug naar de gulden.

Maatschappij
Jongeren die jonger zijn dan 18 jaar moeten geen alcohol kunnen kopen.
Wie ongezond leeft moet meer zorgpremie betalen.
Gewelddadige games moeten verboden worden.
Door games raken jongeren vervreemd van de realiteit.
Modellen met ondergewicht moeten een werkverbod krijgen.
Middelbare scholieren moeten een Ov-jaarkaart krijgen.
De overheid moet meer doen om overgewicht tegen te gaan.
Het openbaar vervoer (OV) moet gratis worden.
Het illegaal downloaden moet harder worden aangepakt.
Technologie maakt jongeren lui.

Milieu
De import van tropisch hardhout moet verboden worden.
Wc's moeten worden doorspoeld met regenwater.
Vanaf 2020 moeten er alleen nog maar elektrische auto's verkocht worden.
De toekomst ligt in zonne-energie.
's Nachts moeten lantaarnpalen worden uitgezet.
Plastic tassen moeten verboden worden in winkels.
Alleen LED-lampen mogen nog verkocht worden.

Politiek
Vrij verkeer van personen en goederen moet worden nagestreefd over de hele wereld.
De monarchie moet worden afgeschaft.