Schrijven

Niveau A2

Appointments

Engels

 

Task 1:

Write the following mail t.a.v. dhr. Donald Hambrick in the correct layout. Use a dictionary if necessary.

Datum: (vandaag)

 

  Je wilt graag een afspraak maken met dhr. Hambrick om de nieuwe contracten en verzekeringsvoorwaarden te bespreken.

  Jij wil zelf naar Surrey komen omdat jij daar toch voor andere zaken moet zijn.

  Kan dhr. Hambrick enige data doorgeven die hem schikken?

  Zelf heb je de voorkeur voor de eerste week van de volgende maand.

  Passende slotzin

 

verzekeringsvoorwaarden = insurance conditions

voor andere zaken = on other business

data = dates

schikken = to suit

voorkeur hebben = to prefer

____________________________________________________________________________________________ 

 

Task2:

Write the following reply to task 1. Use a dictionary if necessary.

 

Van: Linda McCormick, secretaresse van Donald Hambrick

Aan: Delta Verzekeringen, t.a.v. (jouw naam)

Datum: (five days later)

 

  Bevestig ontvangst van het verzoek om afspraak

  Fijn dat Delta Verzekeringen (=u) bereid is zelf naar Surrey te komen

  Momenteel is het erg druk

  Helaas is de eerste week van de volgende maand niet mogelijk

  Dhr. Hambrick zit dan in USA voor jaarlijkse vergadering met hoofdkantoor

  Stel de 14e of 15e van de volgende maand voor; om 11.00 uur s ochtends

  Keuze graag telefonisch doorgeven

 

Suggesties:

helaas= unfortunately

bereid= willing; prepared

jaarlijkse vergadering = annual meeting

doorgeven: let us know

telefonisch = by telephone