Leesvaardigheid - Summarising/ Samenvatten

Introductie
Waarom is het belangrijk? Hoe ga je te werk?
Het goed samenvatten van een Engelse tekst naar het Nederlands is geen gemakkelijke opgave. Het vereist een goed tekstbegrip. Goed kunnen samenvatten, schriftelijk dan wel mondeling, is belangrijk omdat het ten grondslag ligt aan allerlei zakelijke taken.
Samenvattingen gebruik je constant als ondersteuning bij bv. een presentatie, een werkstuk, een marktonderzoek, verslaggeving, notuleren, etc. Zorg ervoor dat je de Engelse tekst goed genoeg begrijpt voordat je aan de samenvatting begint.

Opdracht
a) Heb je een artikel gevonden, laat dit dan controleren door je docent.
b) Voorwerk:
• Bekijk de kopjes; met wat voor soort teksten hebben we te maken? Wat is het doel? Informeren, overtuigen, uiten van emoties, amuseren?
• Scan de tekst (zoek naar speciale informatie); noteer relevante keywords en onderstreep de * signaalwoorden.
• Lees de tekst intensief.
• Maak van de woorden die je niet kent een woordenlijst en zoek de betekenis op.

c) Vat de tekst samen: Maak van elke tekst een leesvervangende samenvatting.

Soorten samenvattingen:
• Themasamenvatting: Geeft de inhoud van een tekst in één zin weer.
• Globale samenvatting: Geeft niet alleen het onderwerp of de mening weer maar ook het belangrijkste feit of argument dat dit onderwerp of deze mening ondersteunt.
• Leesvervangende samenvatting: Heeft een omvang van ongeveer 20% van de oorspronkelijke tekst.


        Wat:                                      Waar:
    - Schrijver, titel, bron              Als kop boven de samenvatting
    - Aanleiding                           Eerste zin van eerste alinea
    - doel                                    Eerste alinea
    - thema                                 Eerste alinea
    - alle hoofdzaken                   Aantal alinea’s m.b.v. signaalwoorden*


Niet verwerken: inleiding, slot, herhalingen, voorbeelden.
Wel verwerken: trefwoorden per alinea, signaalwoorden m.b.t. belangrijke alinea’s.

Vermijd lange zinnen, vaag taalgebruik, bijwoordelijke en bijvoeglijke bepalingen, veelvuldig gebruik van hulpwerkwoorden en de lijdende vorm
(hulpwerkwoord 'worden' of 'zijn' en een voltooid deelwoord.)

*Signaalwoorden:
As, because, since (reden)
Consequently, therefore, so (resultaat)
Although, but, however, nevertheless, still, yet (tegenstelling)
Also, besides, furthermore, in addition. moreover (toevoegen)
E.g., for example, for instance (voorbeeld)
If, provided, providing, unless (voorwaarde)