Schrijven

  Niveau A2

Bevestiging

Engels

 

Product: email

 

Situatie:

 

   Je werkt op de PR afdeling van

   20/20 Ltd,  Engeland.

   Op 30 april zal er een grote mode

   voorjaarshow plaatsvinden. Je hebt een

   aantal bevestigingen ontvangen voor

   deelname waaronder de email van

   Madison PLC. Het is jouw taak om deze

   bevestigingen keurig te beantwoorden.

  

   Het is nu 14 april.

   Adres van de firma Madison Plc:

   Madison@gmail.com

   Schrijf t.a.v. Mevr Winstable.

   Onderwerp: bevestiging deelname

 

 

 

Taak:

  

   Schrijf een email naar Madison PLC en verwerk daarin de volgende punten:

   Bedank Mevr. Winstable voor deelname aan de voorjaarshow op 30 april.

   Zeg dat er een eenpersoonskamer voor haar geboekt is, inclusief diner en ontbijt in

   het Holiday Inn hotel.

   Zeg dat de heer Baker haar om 8.30 Ős morgens van het vliegveld op zal halen.

   Hij zal haar de gehele dag zal vergezellen.

   Zeg dat je ernaar uitziet om Mevr Winstable die dag te kunnen begroeten.

   Zeg dat ze altijd contact met jou op kan nemen als er nog vragen zijn.

   Sluit gepast af.

 

   Bevestiging: confirmation

   Deelname: participation

   Vergezellen: accompany

   Uitzien naar = to look forward to (wanneer er een werkwoord achter deze uitdrukking staat, moet dit   

   werkwoord in de -ing vorm staan!)