Schrijven

Niveau B2

Schrijven

 

Engels

Product: mail/ reactie bestelling


Situatie

 

Je werkt als stagiaire voor The Power Shop in Manchester, Engeland.  

Je hebt een bestelling voor glaswerk ontvangen op 29 april.

Je schrijft op 3 mei een mail naar Smith & Co in Engeland

Richt de brief aan Dhr. Wolverham.

 

Taak

 

Schrijf een mail en verwerk de volgende punten:

 

Bevestig de ontvangst van de bestelling op 29 april en bedank daarvoor.

Schrijf dat je de bestelde goederen op 16 juni kunt leveren.

Deel mee dat je de bestelling in overeenstemming met de voorwaarden zult uitvoeren.

 

Schrijf dat de goederen in plastic en in kartonnen dozen worden verpakt.

De dozen zullen gemerkt worden met de woorden “voorzichtig”en “breekbaar”.

Je voegt de factuur bij deze brief.

 

Schrijf dat je helaas geen kwantum korting kunt geven.

Betaling dient te geschieden binnen twee weken na de factuurdatum.

Je zult de bestelling van Smith & Co tot tevredenheid uitvoeren.

Je hoopt dat je in de toekomst meer bestellingen kunt ontvangen.