Direct Mail

Een direct mail is een persoonlijk geadresseerde verkoopbrief of reclamebrief.
Van Dale omschrijft de direct mail als 'het direct aanschrijven, werven van potentiële klanten'.

Direct mail is een aparte vorm van adverteren. Via de post richt je je tot een "geselecteerd" publiek. Voor de selectie van potentiële klanten maak je gebruik van adressenbanken, bestanden of verzendlijsten die je opgebouwd hebt.
Vaak zijn het uitnodigingen om van een "speciaal"aanbod gebruik te maken.

De teksten zijn meestal sterk wervend. Je moet het gevoel krijgen dat dit een aanbod is dat je echt niet kunt weigeren.
Een ander woord voor direct mail is: mailshot of reclamebrief.
Iedereen krijgt wel eens reclamebrieven. Meestal is die ter kennismaking maar kort: de brief verdwijnt in de prullenbak.
Veel direct mailers zijn al heel blij als vijf procent van de klanten (positief) reageert. Dat wil zeggen dat 95% van de brieven de prullenbak ingaat.
Toch is het sturen van een mailing vaak de moeite waard. De kosten van een uitgebreide mailing zijn toch aanzienlijk lager dan de kosten van persoonlijke benadering.

Schrijf je de Direct mail in het Engels, ga dan als volgt te werk:

1. Beschrijf het produkt of de dienst in kernwoorden.
2. Bouw de kernwoorden tot korte zinnetjes.
3. Voeg wervende woorden toe als: better, best, most efficient, unique.
4. Voeg krachtige uitdrukkingen toe als: really, absolutely, actually, undoubtedly.
   
Noem dus dingen die je beter (of het best) doet: Our excellent facilities give you a better ...
5. Bedenk als begin een aandachtstrekker in de vorm van een vraag: Have you ever?
    Zorg voor een persoonlijk gerichte stijl.
    Stel dus directe vragen: How much of what you read about the world can you actually believe?
6. Besluit met een uitnodiging of aanmoediging:
   
We'd like you to taste our ...free.
   Just fill in the coupon.
    Come and see us today!

   
Dring aan:
...simply complete the coupon and return it without delay ...
    Subscribe now. 50% off.
    Please send me " ..."at 50% off your normal subscription price.

7. Controleer de tekst op spelling en grammatica.

Eisen direct mail

Voorbeelden(5)

Het hele schrijfproces van een direct mailing bestaat natuurlijk uit veel meer:
- doelstelling bepalen via briefing met opdrachtgever:
- doelgroep vaststellen via briefing met opdrachtgever;
- het creatieve proces: teksten schrijven en ontwerpen maken;
- controle;
- goedkeuring opdrachtgever;
- uitvoering.

En een complete direct mailing bestaat uit:

- envelop
- brief
- folder of flyer of brochure
- antwoordkaart of andere feedbackstimulus
- retourenvelop
- gimmick
(meegestuurd voorwerp)

Wij houden ons hier voorlopig bezig met het schrijven van de brief.

Een uitgebreide mailing zal vaak meer impact hebben dan een mailing die bestaat uit de envelop en de brief zelf.
Informatie over opvallende mailings is te vinden op de website van Wie Mailt wat? http://www.wmw.nl

Het doel van een direct mail is verkopen. Het is een stap in het verkoopproces. Het gaat om het krijgen van een reactie. Zo'n reactie noemen we feedback. Hoe makkelijker de ontvanger van de brief kan reageren, hoe meer kans er is dat hij dat daadwerkelijk doet. Een retourenvelop of antwoordkaart die ongefrankeerd kan worden verzonden, is een voorbeeld van het stimuleren van de feedback: feedbackstimulus.

Natuurlijk zijn er diverse mogelijkheden om feedback te krijgen. Een telefoonnummer of een e-mailadres zijn voorbeeldden van feedback. Ook een faxformulier vergemakkelijkt het reageren. Zo'n faxformulier zorgt - als de geadresseerde het retourneert - meteen voor aanvullende gegevens die in de database kunnen worden opgenomen.

 

terug

 

 


Eisen direct mail


Aan welke eisen of voorwaarden moet een direct mail voldoen? Het is niet eenvoudig om die vraag te beantwoorden. Bij het ene product past misschien een opvallende envelop en bij het andere niet. Toch kunnen we een aantal eisen formuleren die als basis kunnen dienen bij het schrijven van een direct mail.

- Richt de mailing direct aan de geadresseerde. De mailing moet gericht zijn aan de decision maker. Hij of zij neemt de besluiten.
Bij het sturen van mailings naar gezinnen is het niet zo moeilijk om een decision maker aan te schrijven. Het maakt niet uit of de brief gericht is aan de heer … of mevrouw … of aan allebei. Bij bedrijven is het lastiger om te bepalen wie de mail moet ontvangen. Het is dan ook verstandig eerst te onderzoeken wie het beste aangeschreven kan worden. Die gegevens kunnen dan weer in de database worden opgenomen.

- Neem een duidelijke kopzin op. Attention! De kopzin moet het belangrijkste voordeel voor de lezer naar voren brengen en tegelijkertijd de aandacht trekken.

- Voeg alleen een illustratie toe als die functioneel is voor de brief.

- Laat duidelijk zien wat het aanbod is. Interest and Desire! Zorg voor een aantrekkelijk aanbod dat in korte, heldere zinnen uiteen wordt gezet.
Het spreekt voor zich dat er geen taal- of stijlfouten in de brief mogen voorkomen. De brief is het visitekaartje van de afzender.
Zet maximaal een fixatiepunt per alinea in de brief en maak het niet te lang. Een fixatiepunt is een stukje tekst dat het voordeel aangeeft.
Onderstreping kan bijvoorbeeld als fixatiepunt werken als ook tussenkopjes, verrassingen in de lay-out en handgeschreven zinsneden.

- Sluit de brief af met een handgeschreven ondertekening. Een handgeschreven ondertekening zorgt ervoor dat de brief persoonlijk overkomt en geeft aan dat de ontvanger belangrijk is.

- Een feedbackstimulus mag niet ontbreken.
Action! Als de ontvanger van de brief eerst moet gaan onderzoeken hoe hij kan reageren, dan is de kans groot dat de brief in de prullenbak verdwijnt.

 

 

 

 

terug

 

Voorbeeld 1

_________________________________________________________________

envelop:  gimmick: rood lopertje

   

    

  Voorbeeld 2

 

SPRINGFIELD BANK
775 Ranchero Parkway - Texastown - TX 76010
(800) 555-555


January 6, 2008

Ms. Jane Doe
123 Park Lane
Texasville, TX 75237

Dear Ms. Doe:

How would you like to save 20 percent on your computer purchases?

The Springfield Bank/Starlight Computer credit card saves you money on your computer purchases.

“My small business purchases were made with the Springfield Bank/Starlight Computer credit card and I built up enough credits to save 20 percent on my computer equipment.” – Ken Turman, President, Truman Consulting, Springfield, Texas
This credit card works just like every other credit card with one big exception: it saves you money. Every time you use the Springfield Bank/Starlight Computer credit card, you earn credits toward your next purchase of Starlight Computer equipment.

Call (800) 555-5555 now to receive your Springfield Bank/Starlight Computer credit card. An operator will take your information and process your application within 48 hours. Then you can start earning credits that will save you money!

Sincerely,
[ signature ]

Harold Walker Vice President of Marketing

P.S. If you sign up before December 31, you will receive a free gift from Springfield Bank!


Letterhead/ briefhoofd
A sales letter should include your company logo, name, and address. You can have a printer print your letter on your existing letterhead stock, print the letter in combination with your standard letterhead design, or print a letterhead that has been specifically designed for your direct mail piece.

Addressee/ geaddresseerde
Many direct mail pieces, particularly those mailed by local businesses, do not personalize each letter. Instead the letter begins with a generic introduction, such as Dear Sir or Dear Madam. If you are using a generic introduction, do try to personalize as much as possible with greetings, such as Dear Boston Resident or Dear Computer User. It is preferable to address the letter to a specific person, but it will add to the cost and the complexity of the mailing. If you are buying your mailing list from a large mailing list company, they can provide you with names and addresses on a computer disk. Most mailing houses will be able to print personalized letters using this disk for an additional charge.

Attention-grabber
Grab the reader's attention in the first sentence. This is the most important part of the letter. Unless your first sentence is highly compelling, most readers will not continue reading the letter.

Interest and Desire: Focus on benefits
You want to focus on the benefits of your product in the body of the letter. Your product has many features that your customers will ask about, but it is the benefits that will sell them. A feature is anything in-herent to your product. A benefit is what your customer derives from the product.

Testimonial/ getuigenis of aanbeveling
A testimonial can be used to add credibility to your company and your product or service. The most important aspect of the testimonial is the person who offers it. Make sure the person is someone the reader will respect.

Highlight key phrases
Keep the reader's attention. Some readers will skim through your letter and could miss the most important points. Highlight key phrases that stress benefits to keep the reader interested in your product.

Action
Call your readers to action. They need to feel like they should act quickly or they will lose the offer. Make it easy for the readers to act, by listing a toll-free order number or includ-ing a postage-paid reply card.

Add a postscript
Add a postscript at the end of the letter. Many readers skip to the end of the letter for the "bottom line." A grabber "P.S." statement will ensure that your message isn't lost.

 

  Voorbeeld 3


Attention
De aandacht van de lezer trekken door een opvallende kopregel:
'A journey through India ..........................................come true.'

Interest
De lezer moet geïnteresseerd raken. Daarom volgt er meestal een belofte of aantrekkelijk aanbod;
' Through the years you save a pretty sum of money. By small amounts and with the guarantee ....
prematurely.'
Desire
Hierbij zijn sterke argumenten nodig om de interesse om te zetten in behoefte of begeerte.
'Sounds interesting? Then you should .....bring for you.'

Action
Tenslotte is de lezer bereid actie te ondernemen. Dit kan door het invullen van een antwoordkaart of het bellen voor extra informatie, het plaatsen van een order, of door gebruik te maken van een e-mail adres, web site of 'call me button'.
'Just complete the application form....promptly.'
'P.S. Should you .....do not hesitate to call ....'

 

 Voorbeeld 4

"15 jaar Yes"
(augustus 2001)

Yes probeert op alle mogelijke manieren nieuwe abonnees te werven.

In haar brief, met roze en blauwe tekst, heeft zij voor niet-abonnees een aantrekkelijk aanbod in petto: 10 weken, 10 nummers voor maar 10 euro.

Hierna wordt er onder het kopje: "Dit heeft Yes je de komende tijd te bieden", een opsomming gegeven van alle voorkomende rubrieken in het blad: mode, beauty, reportage, wonen, relatie, werk en seks.

Om de lezers een beeld te geven van deze thema's zijn er drie verschillende Yes bladen afgebeeld.

Als derde punt wordt er aandacht besteed aan het 15-jarig bestaan van Yes. Ter ere van deze verjaardag verschijnen er in november vier feestnummers met extra verrassings- en kortingsbonnen, cadeautjes en weggeefprijzen. Deze aanbiedingen en voordeelacties zullen waarschijnlijk niet ongemerkt aan de lezer voorbij gaan.

In de p.s. wordt dit nog eens goed duidelijk gemaakt: "10 weken lang Yes voor maar 10 euro (f 22,04)! Ken jij een ander blad dat zó veel te bieden heeft voor maar zó weinig geld???

 

Voorbeeld 5

"Je verdiende loon"
(juli 2001)

In de mailing van de Postbank kunnen we de kreet 'Je verdiende loon' een keer positief opvatten.

Op de langwerpige blauwe venster envelop staat een afbeelding van twee mensen, spelend met een frisbee, op een zonnig strand.

Hieronder staat de tekst: "Stort vanaf nu je salaris bij de Postbank en je krijgt een jaar lang een gratis reisverzekering".

In de envelop zit een brief, een machtiging en een langwerpige, in drie delen gevouwen folder die iets weg heeft van een planner.

De in het blauw geschreven tekst op de voorkant van de folder bevestigt dit: "De 'inkomsten' girorekening van de Postbank voor al je plannen vanaf morgen". Bij het openslaan van de folder zien we een doorlopende balk met kleurenfoto's waarop verschillende persoonlijkheden staan afgebeeld.

Hieronder worden in 15 hokjes de mogelijkheden van de 'inkomsten' girorekening vermeld. Zo zien we bijvoorbeeld: SMS Saldo, Switchservice, Blue Travel Polis, Girofoon, Girotel, etcetera.

Op de achterkant van de folder wordt nog wat algemene informatie over de rekening gegeven en ingegaan op welkomstkortingen.

 

terug