Toelichting studiepunten


Voor succes bij het leren van een Moderne Vreemde Taal (= MVT; Duits, Engels, Frans, Italiaans of Spaans) is het van groot belang,
dat je er op veel verschillende manieren mee bezig bent. En dat je dat ook regelmatig doet.
Dan heb je de meeste kans op succes bij toetsen en examens voor de verschillende vaardigheden (luisteren, lezen, schrijven, gesprekken voeren en spreken).

Daarom worden de studiepunten voor een MVT gebaseerd op:

A. inzet (= alles naar behoren en op tijd doen wat op een aftekenkaart per periode
staat) èn
B. resultaat (= de uitslag van een toets na de periode, waarin je bewijst, dat je ook
daadwerkelijk iets geleerd hebt van de MVT).

Hier volgen de regels voor het krijgen van studiepunten.
Deze regeling is voor alle opleidingen en Moderne Vreemde Talen waarvoor je studiepunten kunt krijgen gelijk.

Studiepunten
studiepunten worden gegeven op basis van inzet èn resultaat:

· Inzet: je hebt op tijd alles gedaan wat op de studiewijzer staat èn

· resultaat: je hebt voor de periodetoets minimaal een 5.5 gehaald

Herkansingen/ inhalen
· er zijn maximaal twee momenten waarop de periodetoets wordt aangeboden

· één in de toetsweek na de desbetreffende periode en één gedurende de daarop volgende periode

· hierna kan er niet meer herkanst worden

· de herkansingen vinden plaats buiten schooltijd (dus niet tijdens de les)


terug naar homepage