Regelmatige en onregelmatige werkwoorden (regular and irregular verbs)

1 Regelmatige werkwoorden (regular verbs)
Regelmatige werkwoorden: De verleden tijd en het voltooid deelwoord van regelmatige werkwoorden wordt gemaakt door ed achter het hele werkwoord te zetten.
rain - rained
ask - asked


-wanneer het werkwoord al op een e eindigt voeg je alleen een -d- toe
hate - hated
decide - decided


-wanneer het werkwoord eindigt op een medeklinker + y - ied
cry - cried (vergelijk play - played)

-de laatste medeklinker verdubbelt vaak wanneer het werkwoord uit 1 lettergreep bestaat en er maar 1 klinker voor de laatste medeklinker staat
beg - begged
rob - robbed
stop - stopped vergelijk: stop - stopped (1 lettergreep en 1 klinker voor de p)
stoop - stooped (er staan 2 klinkers, dus geen dubbel p)
help - helped (er staat een medeklinker voor de p, dus geen dubbel p)

De verleden tijd en het voltooid deelwoord van onregelmatige werkwoorden moet je uit je hoofd leren.
Het 1e rijtje is altijd het hele werkwoord (de infinitief)
Het 2e rijtje is altijd de verleden tijd
Het 3e rijtje is altijd het voltooid deelwoord go - infinitief went - verleden tijd gone - voltooid deelwoord


2 Onregelmatige werkwoorden
(irregular verbs)

Look at all irregualre verbs on http://mijnwoordenboek.nl/engels/onregelmatige-werkwoorden.htm