MasterEnglish.nl   

Onderwerp: Studieroute Engels - Marketing & Communicatie - leerjaar 2

Beste student,

Zoals je straks kunt zien op de studieplanner, is het programma opgebouwd uit 5 vaardigheden:
lezen, luisteren, schrijven, spreken en gesprekken voeren.

Lesmethode
We werken met beroepsgerichte projecten en webquests op MasterEnglish.nl.
De oefeningen variëren van dialogen, uitspraakoefeningen en woordtrainingen tot schrijfopdrachten en presentaties.
In de taallessen werk je aan je taalvaardigheid; dit doe je samen met mij, zelfstandig en eventueel met de native speaker.
De werkwijze is als volgt:

Intake
Ben je nieuw op het KW1 College dan doe ik eerst een intakegesprek met je.


Examinering en toekenning studiepunten
Examinering vindt plaats aan het einde van leerjaar 2.
Spreken en Gesprekken voeren is éen examenmoment van 20 minuten en vindt plaats in april.(de derde toetsweek).
(Spreken = presentatie van 8 minuten over webquest The Marketing Mix, Gesprekken voeren = sollicitatiegesprek = Recruitment opdracht)

We beoordelen volgens het Europees raamwerk. Dit is een systeem van 6 taalniveaus: A1 - A2 - B1 - B2 - C1 en C2.
A1 is het laagste, C2 het hoogste. Het gewenste eindniveau is B1.
Per vaardigheid krijg je een cijfer.
De examinering staat los van de te behalen studiepunten. Per periode krijg je een studiepunt (=cijfer) voor je inzet en je behaalde resultaat.

Tot slot
Mocht het zo zijn dat je Engelse taalvaardigheid ver beneden het gewenste niveau ligt dan heb je de mogelijkheid hulplessen te volgen bij een instructeur; meld je daarvoor aan in het OLC van de Talenacademie.

Good luck and see you in class!

Regards,

Docenten Gaby Holtappels en Lilian Schepers
email: g.holtappels@kw1c.nl - l.schepers@kw1c.nl