MasterEnglish.nl   

Onderwerp: Studieroute Engels - Marketing & Communicatie - MHBO

Beste student,

Zoals je straks kunt zien op de studiewijzer, is het programma opgebouwd uit 5 vaardigheden:
lezen, luisteren, schrijven, spreken en gesprekken voeren.

Lesmethode
We werken met readers en
beroepsgerichte projecten op MasterEnglish.nl.
De oefeningen variëren van dialogen, uitspraakoefeningen en woordtrainingen tot schrijfopdrachten en presentaties.
In de taallessen werk je aan je taalvaardigheid; dit doe je samen met mij, zelfstandig en eventueel met de native speaker.

Intake
Om een indruk te krijgen van je niveau doe voer ik een intakegesprek met je. Dit gesprek is a.d.h.v. de eerste opdracht van opdracht recruitment 'Who am I'.


Examinering
Examinering vindt plaats voor je op stage gaat, dus aan het einde van je tweede leerjaar.
Het examen bestaat uit een toets Spreken, Gesprekken voeren, Lezen, Luisteren en Schrijven.
Spreken en Gesprekken voeren is éen examenmoment van 20 minuten.
(Spreken = presentatie van 8 minuten over jouw gekozen Marketing Mix, Gesprekken voeren is gebaseerd op interview over jou, je studie, je hobby's, je toekomst, etc.)
We beoordelen volgens het Europees raamwerk. Dit is een systeem van 6 taalniveaus: A1 - A2 - B1 - B2 - C1 en C2.
A1 is het laagste, C2 het hoogste. Het gewenste eindniveau is B1.
Per vaardigheid krijg je een cijfer en het gemiddeld moet 5.5 zijn.
De examinering staat los van de periodieke voortgang.

Periodieke voortgang
Per semester krijg je een cijfer voor je inzet en je behaalde resultaat. Dit cijfer telt mee voor de overgang naar leerjaar 2.

Tot slot
Mocht het zo zijn dat je Engelse taalvaardigheid ver beneden het gewenste niveau ligt dan heb je de mogelijkheid hulplessen te volgen bij een instructeur; meld je daarvoor aan in het OLC van de Talenacademie.

Good luck and see you in class!

Regards,

Docent Gabrielle Holtappels
email: g.holtappels@kw1c.nl