MasterEnglish.nl   

Onderwerp: Studieroute Engels - Marketing & Communicatie

Beste student,

Zoals je straks kunt zien op de studieplanner, is het programma opgebouwd uit 5 vaardigheden:
lezen, luisteren, schrijven, spreken en gesprekken voeren.

Lesmethode
We werken met readers en beroepsgerichte projecten op MasterEnglish.nl. De readers staan onder Lesson Plans achter jouw klassencode.
De oefeningen variëren van dialogen, uitspraakoefeningen en woordtrainingen tot schrijfopdrachten en presentaties.
In de taallessen werk je aan je taalvaardigheid; dit doe je samen met mij, zelfstandig en eventueel met de native speaker.
Per periode krijg je een cijfer voor je behaalde resultaat.

Examinering
Examinering vindt plaats aan het begin van leerjaar 2.
Spreken en Gesprekken voeren is éen examenmoment van 20 minuten (1e toetsweek leerjaar 2). Examen via MS Teams.
Spreken: je geeft een presentatie van minstens 6 minuten over een onderwerp naar keuze. De meesten beginnen met een kort stukje over zichzelf en daarna hun gekozen Marketing Mix onderwerp van periode 2 leerjaar 1.
Gesprekken voeren: gebaseerd op een interview over jou, je studie, je hobby's, je toekomst, etc.)
Lezen en Luisteren Cito B1 (oefenen kun je op de CITO site: oefenen.facet.onl)
Schrijven A2 (schriftelijke toets op school, zonder woordenboek)
We beoordelen volgens het Europees raamwerk. Dit is een systeem van 6 taalniveaus: A1 - A2 - B1 - B2 - C1 en C2.
A1 is het laagste, C2 het hoogste. Het gewenste eindniveau is B1.
Per vaardigheid krijg je een cijfer.
Je bent geslaagd voor Engels als je gemiddelde cijfer een 5.5 is.
(De examenresultaten staan los van de periodecijfers.)

Tot slot
Mocht het zo zijn dat je Engelse taalvaardigheid ver beneden het gewenste niveau ligt dan heb je de mogelijkheid hulplessen te volgen bij een instructeur; meld je daarvoor aan in het OLC van de Talenacademie.

Good luck and see you in class!

Regards,

Docenten Gaby Holtappels
email: g.holtappels@kw1c.nl