Writing course 4

Valkuilen en de meest voorkomende fouten / Pitfalls and common mistakes

Let op de schrijfwijze van:
too – to

too = te, ook. It is too hot. (te) I like coffee too. (ook) In de overige gevallen is het to. I don’t want to help.
Met to worden maar weinig fouten gemaakt. Het komt veel vaker voor dat er to wordt opgeschreven terwijl het too moet zijn.
Vooral wanneer de betekenis te is.

than – then
Je gebruikt than (met een a) alleen maar in vergelijkingen.
In alle andere gevallen schrijf je then (met een e).

than = dan  My computer is more expensive than yours.

then = dan, toen Then he said: ‘No way’. De meest voorkomende fout is dat er na vergelijkingen then i.p.v. than wordt opgeschreven.

there – their – they’re
there = er, daar  There weren’t many people.
their = hun (bezit) This is their car.

they’re = they are = zij zijn. They’re playing outside.

your - you’re
your = jouw, jullie (bezit)
This is your car. you’re = you are = jullie zijn. You’re going to Spain next week, aren’t you?

It’s – its
it’s = it is of it has. It’s too early to get up. (It is) It’s been seven weeks since we met.
(It has) its = van hem, haar The cat walked back to its basket. (dieren en dingen) The castle and its four towers.

where – were – we’re
where = waar Where are you going?
were = was, waren Where were you last night? (was) (verleden tijd van are = zijn) Where were your children last night? (waren)
we’re = we are = wij zijn We’re sad because our cat died yesterday.

who’s - whose
who’s = who is = wie is Who’s going to meet me at the station?
Whose = van wie Whose book is this?

witch – which
witch = heks The witch predicted Macbeth’s future.
which = die/dat The building which we painted yesterday collapsed.

welke Which coat is yours?
wie Which of the children knew the answer?
wat He sold our car, which I didn’t like at all.

Het woord witch wordt niet vaak fout geschreven. Het woord which wordt wel vaak fout geschreven.
Een heel vaak voorkomende fout is dat de h na de w vergeten wordt. I.p.v which wordt er dan wich (= fout) geschreven.

off of
off hoort altijd bij een werkwoord. Het is een vaste combinatie. In alle andere gevallen schrijf je of.
Take off your coat. He switched off the telly when his friend arrived. Seven pounds of sugar. Life is full of surprises.

Task 1
Fill in the correct word: there - their - they're


1. ..... is a first time for everything.
2. What were you doing ..... anyway?
3. They told ..... parents they would be back by twelve.
4. That's ..... new car.
5. ..... always late for tea.
6. Do you know where ..... going?

Task 2
Fill in the correct word: it's - its

1. I love reading about Britain and .... fascinating history.
2. The dog has lost .... bone.
3. .... ten o'clock.
4. Do you know if .... raining outside?

Task 3
Fill in the correct word:
than - then

1. Tim is taller .... Ted.
2. That film was even worse .... the one we saw last week!
3. And .... he told me he was moving to Australia.
4. Oh dear! What did you do .... ?

Task 4
Fill in the correct word: off - of

1. The plane took ... .
2. She called ... the meeting.
3. Delivery ... the products should be timely and dependable.
4. The car manufacturer laid ... 25,000 workers.
5. She saved money every month and finally managed to pay ... her student loan.
6. Their electricity was cut ... when they didn't pay the bill.


Task 5
- Write the following email using the information below.

Situatie:

Jij bent de inkoopmanager van ‘Lavans’.
Je hebt eind december een bestelling geplaats bij ‘Special Designs’ in England, een bedrijf dat promotie materiaal maakt.
Special designs heeft laten weten dat de bestelling is vertraagd. Aangezien jullie binnenkort op de ISSA INTERCLEAN staan (een Internationale handelsbeurs voor de cleaning industry), kunnen jullie je geen vertraging veroorloven.Je besluit hen meteen te schrijven.

Address details Special Designs: info@specialdesigns.com
Write to the attention of Ms. Coat
Het is 1 februari.


Task: Write the letter to ’Special Designs’ in England and include the following: Keep in mind the use of good sentence connectors!

- Het spijt je te vernemen dat Special Designs niet op tijd kan leveren omdat er een vertraging in de productie is van 8 tot 14 weken.
- Zeg dat je eind december de bestelling hebt geplaatst. Toen beloofde Special Designs dat de bestelling binnen 1 maand uitgevoerd zou worden.
- Zeg dat er van uitstel geen sprake kan zijn.
- De beurs is op 22 februari a.s. in Amsterdam, dus dat betekent dat de gastendoekjes en sleutelhangers na deze dag niet meer te verkopen zijn.
- Zeg dat je enige tijd geleden een firma in Duitsland hebt gevraagd de brochures en ander reclamemateriaal te drukken.
  Deze brochures zijn ook al naar de klanten verstuurd. Zeg dat je dan de bestellingen van je klanten moet annuleren.
- Zeg dat je niet voor de extra kosten van hun fouten op wil draaien.
- In geval van late levering zullen jullie Special Design aansprakelijk stellen.
- Zeg dat je hoopt dat ze spoedig met een oplossing komen en vraag of ze per direct contact opnemen met .... (jou naam).
- Sluit de email passend af.


Vocabulary:
uitvoeren: carry out; execute
er is geen sprake van: it / that is (absolutely) out of the question
vertraging: delay
beurs: (trade) fair
opdraaien voor: to take responsibility for
aansprakelijk stellen: hold responsible