MasterEnglish.nl
Understanding the Language of business - Discussing the marketing mix - Applying a marketing process - Designing a  marketing plan - Analysing strategies and objectives - Conducting market research - Knowing the Customer - Evaluating  customer research - Drafting consumer questionnaires - Understanding the consumer - Discussing trends - Benchmarking your knowledge with other professionals

Onderwerp: Studieroute Engels - Marketing & Communicatie - leerjaar 1 - niveau 4

B
este student,

Zoals je straks kunt zien op de studieplanner, is het programma opgebouwd uit 5 vaardigheden:
lezen,
luisteren, schrijven, spreken en gesprekken voeren.

Lesmethode
We werken met readers en met beroepsgerichte opdracheten op
MasterEnglish.nl.
De oefeningen variëren van dialogen, uitspraakoefeningen en woordtrainingen tot schrijfopdrachten en presentaties.
In de taallessen werk je aan je taalvaardigheid; dit doe je samen met je docent, zelfstandig en eventueel met de native speaker.

Intake
Om een indruk te krijgen van je niveau doe je eerst een intake. Dit gesprek is a.d.h.v. de eerste opdracht van je reader 'Who am I'.

Periodieke voortgang
Per periode krijg je een cijfer voor je inzet en je behaalde resultaat. Dit cijfer telt mee voor de overgang naar leerjaar 2.Examinering

Examinering vindt plaats aan het einde van leerjaar 2.
Het examen bestaat uit een toets Spreken, Gesprekken voeren, Lezen, Luisteren en Schrijven.
We beoordelen volgens het Europees raamwerk. Dit is een systeem van 6 taalniveaus: A1 - A2 - B1 - B2 - C1 en C2.
A1 is het laagste, C2 het hoogste. Het gewenste eindniveau is B1.
Per vaardigheid krijg je een cijfer.


Tot slot
Mocht het zo zijn dat je Engelse taalvaardigheid ver beneden het gewenste niveau ligt dan heb je de mogelijkheid hulplessen te volgen bij een instructeur; meld je daarvoor aan in het OLC van de Talenacademie.

Good luck and see you in class!

Regards,

Docenten Gaby Holtappels en Lilian Schepers
email: g.holtappels@kw1c.nl - l.schepers@kw1c.nl